Java Basic

117 lekcije


Linux - podešavanje razvojnog okruženja

Da bismo bili u mogućnosti da programiramo u Javi, moramo da imamo instalirano razvojno okruženje, JDK (Java Development Kit) i JRE (Java Runtime Enviroment). 

Razvojno okruženje koje će biti korišćeno tokom kursa je Eclipse. Pored ovog razvojnog okruženje, možete koristiti i NetBeans.

Na Linux-based operativnim sistemima, javu možemo instalirati koristeći Terminal.

Instalacija bi trebala da se izvrši u nekoliko koraka:

1. Otvorite Terminal (Ctrl + Alt + T

2. U Terminal-u otkucajte komandu sudo apt update

3. Pokrenite komandu java -version i ona bi trebala da vam prijavi da li imate instaliran JRE na vašem računaru. Ako nemate, dobićete poruku sa sledećim sadžajem:

Command 'java' not found, but can be installed with:

apt install default-jre
apt install openjdk-11-jre-headless
apt install openjdk-8-jre-headless
apt install openjdk-9-jre-headless

4. Pokrenite komandu za instalaciju JRE sudo apt install default-jre i ako sve prođe bez problema sa komandom java -version proverite koja je verzija preuzeta. Ako vam je potrebna neka specifična verzija JRE, nju možete instalirati nekom drugom komandom, recimo sudo apt install openjdk-8-jre

5. Zatim pokrenite komandu sudo apt install default-jdk i komandom javac -version proverite verziju preuzetog JDK.

6. Eclipse možete da instalirate komandom sudo snap install --classic eclipse

 

Korišćenjem ovog sajta prihvatate upotrebu kolačića. Saznajte više